Ring oss!
Kontor: +46-(0)8 775 00 41
Maila oss
Kontor: shipping@euroglobe.se

Järnvägstransport

För tunga eller långväga transporter

Miljövänligt och ekonomisk transport för tunga eller långväga transporter

Euroglobe erbjuder bulktransporter, containertransporter, temperaturreglerande handelsvaror och transport av överdimensionerat och tung gods med samma höga effektivitet. Genom att utnyttja vår nära kontakt med de regionala järnvägsbolagen inom EU och CIS kan vi erbjuda en stor variation av konventionella tågvagnar, kylda tågvagnar och även speciellt utformade plattformar beroende av dina behov.

Våra tjänster inkluderar:

  • Garanterade FCL & LCL tjänster från Europa och CIS
  • Räls-, färje- och lastbilstransporter av ISO Box containrar, tank containrar och ”Swap bodies”
  • Standardiserad säkring av containrar i form av högsäkerhetsplomber och/eller lås
  • Blocktransporter via räls
  • Konventionell rälstransport med hjälp av olika vagnstyper
  • CIS tullklarering
  • Hjälpmedel för hantering före och efter transporten, inklusive CIS leveransbevis
  • Multimodal och terminalhantering via sjö, väg och räls

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå