Ring oss!
Kontor: +46-(0)8 775 00 41
Maila oss
Kontor: shipping@euroglobe.se

GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen på svenska.

25/5 träder en ny lag i kraft: GDPR

Den ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen – PUL, som många gånger visat sig vara mer en vägvisande än bestämmande lag. GDPR, som är ett EU-direktiv, kommer däremot vara mer kraftfull. Bland annat utfärdas kraftiga böter till de företag som inte följer GDPR.

Vad är då det väsentliga med den nya lagen?
Det grundläggande är att alla individer själva äger sina personuppgifter, och GDPR ställer därför stora krav på hur företagen hanterar dessa.

Några exempel:

  • Ett företag skall ha laglig grund (t ex ett avtal eller ett samtycke) till att de får ha individens personuppgifter i företagets register.
  • Företaget skall, på individens begäran, tillhandahålla individen ett registerutdrag där man ser vilka personuppgifter som behandlas och till vilket ändamål.
  • Individen har rätt att få sina uppgifter raderade från företagens register (med vissa undantag som tex ett gällande avtal).


Euroglobe vill med detta brev informera våra kunder att vi bland annat har:

  • Arbetat med GDPR-relaterade frågor sedan hösten 2017
  • Identifierat vart alla personuppgifter finns i Euroglobe´s /(Transfar´s ) register
  • Säkerställt att alla register är korrekta och innehåller relevant information
  • Utfärdat riktlinjer enligt GDPR krav
  • Påbörjat arbete att lägga ut information om GDPR i de relationer vi har med våra kunder
  • Sett över hela vårt datanätverk, servrar, backup och rutiner vid intrång

Utöver GDPR så följer vi även riktlinjer för AEO då vi bär denna certifiering, vi har även skyldigheter att följa dessa riktlinjer. Dessa är väldigt strikta och ett bra komplement till GDPR framförallt gällande säkerheten. Vi vill att Euroglobe´s kunder och partners ska veta att vi tar säkerhet på största allvar. Att vi gör allt för att säkerställa att information lagras på ett korrekt och säkert sätt. Vi har och kommer fortsatt ha stor fokus på vårt GDPR arbete och tillse att vi följer den nya lagen.

Har ni frågor angående Euroglobe och GDPR ber vi er kontakta Javier Sanguesa , javier.sanguesa@euroglobe.se.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå