PARTNER

AnvändarID

Lösenord

Pangaea - Smart Order Tracking
Euroglobe

Euroglobe är ett renodlat speditionsföretag

Euroglobe bildades 1985 av speditörer som efter att ha arbetat under stora företag ville åstadkomma en mer flexibel arbetsorganisation.


Målsättningen är att ge kunden kompetens och flexibilitet utan att fastna i det stora bolagets ramar.. Att kunna erbjuda en välfungerande organisation och ett brett kontaktnät tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild ökar våra möjligheter att ge kunden en ännu bättre transport och logistik lösning.

Våra tjänster anpassas helt och hållet efter varje enskild kunds behov och önskemål. Vi är elektronisk uppkopplade till Tullverket och utför all form av tullhantering, import och export logistik, lagring och distribution. Vi använder oss av utvalda leverantörer i form av rederier, flygbolag, terminaler och åkerier, alla med resurser och specialkunskaper inom sina respektive områden. Detta ger oss möjlighet att få och leverera en mycket personlig och för kunden helt anpassad service. Vårt motto är att alltid behandla en kund på samma sätt som vi själva vill bli behandlade.

Egen FCS (full container service) Terminal i Frihamnen………… läs mera>>>>>

Tullverket/Customsproud member of C5C Connecting 5 ContinentsSeaside Service StockholmSH/Port of StockholmLivsmedelsverketExportrådet/Export councilWorlds Easiest Shipment Tracking Service